.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za studeni 2023. godine

Broj: 01- 3510 /2023

Zadar,  6.9.2023.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za

studeni 2023. na adresi  Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5

(u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

Radno vrijeme : subotom od 15 do 20 sati, dnevni odmor je od 17,30 do 18 sati,

                           nedjeljom i blagdanima od 8 do 20 sati, dnevni odmor je od 13 do 14 sati.

1.11.2023. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

4.11.2023. tim opće/obiteljske medicine Jasenka Klarić dr.med.

5.11.2023. tim opće/obiteljske medicine Martina Atelj  dr.med.

11.11.2023. tim opće/obiteljske medicine Zlatko Kožar dr.med.

12.11.2023. tim opće/obiteljske medicine Martina Atelj  dr.med.

 

18.11.2023. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

19.11.2023. tim opće/obiteljske medicine Vesna Rudelj dr.med.

25.11.2023. tim opće/obiteljske medicine Vlatko Grković dr.med.

26.11.2023. tim opće/obiteljske medicine Alma Žunić dr.med.

Posebno dežurstvo se obavlja u ordinaciji na adresi

Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5 (u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA