Dom zdravlja Zadarske Županije

Dom zdravlja Zadarske županije je javna zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite koja obuhvaća sljedeće djelatnosti: obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (oralnu kirurgiju i ortodonciju), zubni rendgen, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, medicinu rada, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu u kući bolesnika, palijativnu skrb i sanitetski prijevoz. U svom sastavu ima šest radnih jedinica: Zadar, Biograd n/m, Benkovac, Pag, Obrovac i Gračac. Svojim radom Dom zdravlja osigurava ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na području Zadarske županije. Osim toga posebna pažnja posvećuje se sustavu unapređenja zdravlja i prevencije bolesti.


Obavijesti

Od 5. kolovoza 2016. godine, Dom zdravlja Zadarske županije provodi posebno dežurstvo subotom poslijepodne, nedjeljom i blagdanom na adresi:

- posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine u ambulanti na glavnom ulazu Službe za kirurgiju Opće bolnice Zadar, Zadar, Bože

...

07.09.2019.

Ordinacije opće medicine:

  • Bernarda Kaurloto, dr.med. – I.Gundulića 4C
  • Manuela Tomčić, dr.med. – Molatska 11
  • Silvija Šoša, dr.med. – A.Barca 5A
  • Elvina Magaš, dr.med. – Put Kotlara
...

3.8.2019.

Ordinacije opće medicine:

  • Anđela Longin, dr.med. – Ivana Mažuranića 28 B
  • Nataša Crljenko, dr.med. – Prolaz cara Augusta 1
  • Mladen Antišin, dr.med. – Medulićeva 1
  • Elvina Magaš, dr.med. – Put Kotlara
...

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA