Dr. Lara Spalldi Barišić vrši predupise u ginekološkoj ordinaciji u Zadru, I.Mažuranića 28b (ulaz na kraju zgrade, 2.kat desno)


RADNO VRIJEME: Pon i sri 13:30-18:30h , a ostale dane 8-13h

TELEFON: 023/627-230


Dom zdravlja Zadarske Županije

Dom zdravlja Zadarske županije je javna zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite koja obuhvaća sljedeće djelatnosti: obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (oralnu kirurgiju i ortodonciju), zubni rendgen, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, medicinu rada, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu u kući bolesnika i palijativnu skrb. U svom sastavu ima šest radnih jedinica: Zadar, Biograd n/m, Benkovac, Pag, Obrovac i Gračac. Svojim radom Dom zdravlja osigurava ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na području Zadarske županije. Osim toga posebna pažnja posvećuje se sustavu unapređenja zdravlja i prevencije bolesti.


Obavijesti

donat1   Republika Hrvatska
Zadarska županija
DOM ZDRAVLJA ZADARSKE
ŽUPANIJE
23000 ZADAR, I. Mažuranića
...

RASPORED RADA SUBOTOM

OBITELJSKA MEDICINA

SIJEČANJ 2021. GODINE

 

30.01.2021.

Vlatko Grković, dr. med., Forum

Mladen Antišin, dr. med.,  Medulićeva

...

RASPORED RADA SUBOTOM

OBITELJSKA MEDICINA

SIJEČANJ 2021. GODINE

 

23.01.2021.

Svjetlana Javor, dr. med., Prolaz cara Augusta 1

Ana Ikić, dr. med., I.

...

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA