.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za listopad 2023.

Broj: 01- 3252 /2023

Zadar, 23.8.2023.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za

listopad 2023. na adresi  Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5

(u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

Radno vrijeme : subotom od 15 do 20 sati, dnevni odmor je od 17,30 do 18 sati,

                           nedjeljom i blagdanima od 8 do 20 sati, dnevni odmor je od 13 do 14 sati.

1.10.2023. tim opće/obiteljske medicine Alma Žunić dr.med.

7.10.2023. tim opće/obiteljske medicine Vlatko Grković dr.med.

8.10.2023. tim opće/obiteljske medicine Edi Matković dr.med.

14.10.2023. tim opće/obiteljske medicine Zlatko Kožar dr.med.

15.10.2023. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

21.10.2023. tim opće/obiteljske medicine Eris Mazija Karuc dr.med.

22.10.2023. tim opće/obiteljske medicine Vesna Rudelj dr.med.

28.10.2023. tim opće/obiteljske medicine Denis Bruketa dr.med.

29.10.2023. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

Posebno dežurstvo se obavlja u ordinaciji na adresi

Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5 (u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA