Zakoni i ostali propisi

ZAKONI I OSTALI PROPISI

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_100_1929.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_147_2842.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_119_1838.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_156_2518.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_33_582.html

MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_101_2236.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_31_552.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_113_2176.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_20_407.html

ZAKON O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1666.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_137_2944.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1971.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_26_565.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_46_575.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_33_583.html

ZAKON O DJELATNOSTIMA U ZDRAVSTVU

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2127.html

ZAKON O LIJEČNIŠTVU

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_121_1707.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_117_3376.html

ZAKON O SESTRINSTVU

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_121_1710.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_117_3378.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_57_1255.html

ZAKON O PRIMALJSTVU

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_120_3436.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_145_3675.html

ZAKON O MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_121_1709.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_117_3380.html

ZAKON O DENTALNOJ MEDICINI

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_121_1708.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_117_3379.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_120_2958.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_46_931.html

ZAKON O RADU

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1872.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_127_2877.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1940.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2343.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_04_46_788.html

PRAVILNIK O POČETKU, ZAVRŠETKU I RASOREDU RADNOG VREMENA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ORDINACIJI U MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

http://www.propisi.hr/print.php?id=12806

ZAKON O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2339.html

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_169_2953.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_37_1267.html

ZAKON O MEDICINSKIM PROIZVODIMA

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1521.html

PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA e-KARTONA

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_07_74_1210.html

PRAVILNIK O UPORABI I ZAŠTITI PODATAKA IZ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PACIJENATA U CENTRALNOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZDRAVSTVA RH

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_14_348.html

ZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU ZDRAVSTVENIH RADNIKA

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_2_33.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_14_234.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_126_2398.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_135_2548.html

PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU DOKTORA MEDICINE

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_09_114_2489.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3303.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_30_533.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_129_2446.html

PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIMANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA PRIPRAVNIČKI STAŽ

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_124_2672.html

PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_65_927.html

PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJU RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_63_1252.html

UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA, UVJETIMA ZA RASPORED I KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

ZAKON O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_76_1414.html

ZAKON O USTANOVAMA

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_08_76_1548.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_29_427.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_05_47_924.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_127_2562.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2344.html

 

Korisni linkovi

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA