.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za prosinac 2023. godine

Broj: 01- 4282 /2023

Zadar, 3.11. 2023.    

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za

prosinac 2023. na adresi  Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5

(u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

Radno vrijeme : subotom od 15 do 20 sati, dnevni odmor je od 17,30 do 18 sati,

                           nedjeljom i blagdanima od 8 do 20 sati, dnevni odmor je od 13 do 14 sati.

 

2.12.2023. tim opće/obiteljske medicine Marta Despotović dr.med.

3.12.2023. tim opće/obiteljske medicine Jasna Vučak dr.med.

 

9.12.2023.  tim opće/obiteljske medicine Ana Ikić dr.med.

10.12.2023. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

 

16.12.2023. tim opće/obiteljske medicine Martina Atelj dr.med.

17.12.2023. tim opće/obiteljske medicine Alma Žunić dr.med.

 

23.12.2023. tim opće/obiteljske medicine Biljana Žigurski Mračić dr.med.

24.12.2023. tim opće/obiteljske medicine Nives Grgurović  dr.med.

 

25.12.2023. tim opće/obiteljske medicine Antišin Mladen dr.med.

26.12.2023. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

 

30.12.2023. tim opće/obiteljske medicine Valerija Rozić dr.med.

31.12.2023. tim opće/obiteljske medicine Andrea Bačac  dr.med


IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA