Kontakt

Ravnatelj
Telefon: 023/239-800

Zamjenik ravnatelja
Telefon: 023/239 803

Tajnica
Telefon: 023/239-800
Faks: 023/239-802

Pomoćnik ravnatelja
za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor
i stručnjak zaštite na radu

Telefon: 023/627-995

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo/
Glavna sestra
Telefon: 023/239-805

Pravnik
Telefon: 023/239-806

Kadrovski referent
Telefon: 023/239-807

Voditelj za financijsko upravljanje
i kontrolu
Telefon: 023/239-803

Računovodstvo
Telefon: 023/239-804
Telefon: 023/239-818

Obračun plaća/blagajna
Telefon: 023/239-808

Skladište
Telefon: 023/239-812

Radnik na održavanju
Mobitel: 091/750-5210


Radne jedinice Doma zdravlja Zadarske županije:

-

Radna jedinica Benkovac
Ul. Stjepana Radića 14

Radna jedinica Biograd
Matije Ivanića 6

Radna jedinica Gračac
Nikole Tesle 72

Radna jedinica Obrovac
Stjepana Radića 37

Radna jedinica Pag
Prosika 17

Radna jedinica Zadar
Ivana Mažuranića 28 B

Dom zdravlja Zadarske županije, Zadar, Ivana Mažuranića 28 A
Tel: 023/239-800 Fax: 023/239-802
e-mail: dzz@dzzdzup.hr

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA