.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za rujan 2023.

Broj: 01- 2722 /2023

Zadar, 18.7.2023.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za

rujan 2023. na adresi  Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5

(u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

Radno vrijeme : subotom od 15 do 20 sati, dnevni odmor je od 17,30 do 18 sati,

                           nedjeljom i blagdanima od 8 do 20 sati, dnevni odmor je od 13 do 14 sati.

2.9.2023. tim opće/obiteljske medicine Ivana Ban-Kolega dr.med.

3.9.2023. tim opće/obiteljske medicine Svjetlana Grga Jordan dr.med.

 

9.9.2023. tim opće/obiteljske medicine Damir Biloglav dr.med.

10.9.2023. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

 

16.9.2023. tim opće/obiteljske medicine Igor Božulić dr.med.

17.9.2023. tim opće/obiteljske medicine Alma Žunić dr.med.

 

23.9.2023. tim opće/obiteljske medicine Vlatko Grković dr.med.

24.9.2023. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

 

30.9.2023. tim opće/obiteljske medicine Zlatko Kožar dr.med.

 

Posebno dežurstvo se obavlja u ordinaciji na adresi

Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5 (u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA