.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za kolovoz 2023.

Broj: 01- 2278 /2023

Zadar, 13.6.2023.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za

kolovoz 2023. na adresi  Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5

(u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

Radno vrijeme : subotom od 15 do 20 sati, dnevni odmor je od 17,30 do 18 sati,

                           nedjeljom i blagdanima od 8 do 20 sati, dnevni odmor je od 13 do 14 sati.

5.8.2023. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

6.8.2023. tim opće/obiteljske medicine Alma Žunić dr.med.

12.8.2023. tim opće/obiteljske medicine Tamara Drča dr.med.

13.8.2023. tim opće/obiteljske medicine Mirna Ćaleta Rako dr.med.

15.8.2023. tim opće/obiteljske medicine Doris Erstić dr.med.

 

19.8.2023. tim opće/obiteljske medicine Klaudija Gospić dr.med.

20.8.2023. tim opće/obiteljske medicine Alma Žunić dr.med.

 

26.8.2023. tim opće/obiteljske medicine Vlatko Grković dr.med.

27.8.2023. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

Posebno dežurstvo se obavlja u ordinaciji na adresi

Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5 (u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA