Djelatnosti

PALIJATIVNA SKRB

Palijativna skrb je sveobuhvatna skrb usmjerena na poboljšanje kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima uslijed neizlječivih uznapredovalih bolesti koje značajno skraćuju životni vijek.
Ona ne ublažava samo fizičke simptome već pomaže i kod psihičkih, socijalnih i duhovnih poteškoća, a ujedno pruža podršku i članovima obitelji tijekom pacijentove bolesti, a i u žalovanju nakon bolesnikove smrti.
Palijativna skrb afirmira život, a smrt smatra sastavnim dijelom života, koji dolazi na kraju. Ona smrt ne ubrzava niti je odgađa. Ona nastoji predvidjeti, spriječiti i smanjiti patnju i očuvati najbolju moguću kvalitetu života sve do smrti.

KOME JE NAMIJENJENA PALIJATIVNA SKRB

Palijativna skrb namijenjena je stanovnicima Zadarske županije koji boluju od malignih bolesti, ali i kroničnih neuroloških, kardioloških, plućnih, jetrenih i nefroloških bolesti koje ne reagiraju na liječenje.
Palijativnu skrb mogu zatražiti za svoje pacijente liječnici obiteljske medicine, bolnički specijalisti koji liječe pacijenta, sami pacijenti ili članovi obitelji i/ili osobe koje skrbe za oboljelog. Palijativna skrb je namijenjena i osobama koje su u procesu žalovanja.
Potrebno je da se pacijent prijavi koordinatorima za palijativnu skrb (s medicinskom dokumentacijom i zadovoljenim tzv. SPICT kriterijima te mu se nakon procjene dodjeljuje šifra Z51.5.

Koordinatori za palijativnu skrb povezuju sve dionike važne za razvoj i pružanje palijativne skrbi u županiji, te vode registar korisnika palijativne skrbi u županiji,

MOBILNI PALIJATIVNI TIM

Ima za cilj umirućim bolesnicima dati adekvatnu zdravstvenu njegu u njihovom domu, da kraj života dočekaju među poznatim i dragim ljudima te educirati članove njihovih obitelji o pružanju adekvatne skrbi. Prvenstveno se to odnosi na smanjenje boli, odgovarajuću njegu, prevenciju komplikacija vezanih uz osnovnu bolest te pružanje osjećaja brige za bolesnu osobu uz upoznavanje obitelji s pravima iz domene zdravstva i socijalne skrbi.

Mobilni palijativni tim ima savjetodavnu ulogu liječnicima obiteljske medicine, medicinskim sestrama u patronažnoj službi i zdravstvenoj njezi u kući te u suradnji s tim službama sudjeluje u zbrinjavanju kompleksnih simptoma i potreba.
Uključenje mobilnog palijativnog tima ne isključuje sveukupnu skrb obiteljskog liječnika, patronažne sestre i zdravstvene njege u kući (rad u ordinaciji i kućne posjete).

Koordinatori palijativne skrbi:

Darja Matešić, bacc. med.tech.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivana Aleksa, bacc.med.tech.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mobilni palijativni tim:
dr.sci. Sanja Kardum, dr.med.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Jasminka Tomić, mag.med.tech
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Služba palijativne skrbi DZ Zadarske županije:

tel: 023-217-181

radno vrijeme: pon - pet 7-15h

 

SPICT - Indikator potrebe za palijativnom skrbi

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA