Djelatnosti

ZDRAVSTVENA NJEGA

Telefon: 023 / 239 - 805

Ana-Marija Uroda
med.sestra za područje otoka Pašmana
Cvita Finka med.sestra, za područje Općine Sali
Fadila Janči med.sestra, za područje Općine Vir
Ana Bašić med.sestra za područje Grada Obrovca
Sanja Buljanović med.sestra za područje Grada Paga
Draženka Kramar med.sestra za područje Općine Poličnik
Dragica Djak med.sestra za područje Općine Gračac
Luka Klanac
med.tehničar za područje Općine Gračac
radno vrijemeRadno vrijeme Gračac
(od ponedjeljka do petka):
- prva smjena od 7.00 – 15.00 sati
- druga smjena od 13.00 – 21.00 sati
radno vrijemeRadno vrijeme Pašman, Sali, Obrovac, Pag, Vir, Poličnik
(od ponedjeljka do petka):
od 7.00 – 15.00 sati

Djelatnosti Doma Zdravlja Zadarske županije

17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA