Obavijesti

OBAVIJEST- parking: Ivana Mažuranića 28B

Poštovani,

dana, 10. svibnja 2024. godine započeti će se sa izvođenjem radova na uređenju okoliša zgrada Zadarske županije na lokaciji bivše vojarne S. Radića (Ul. I. Mažuranića 28, 28a, 28b, 30, 32 i J.J. Strossmayera 20) te će kompletno gradilište biti ograđeno sukladno posebnim propisima koji reguliraju izvođenje  građevinskih radova.

Slijedom toga, želimo vas izvijestiti da će se za vrijeme trajanja izvođenja predmetnih radova ograničiti mogućnost korištenja dosadašnjih parkirališnih površina.

Dosadašnji parkirališni prostor sa sjeverozapadne strane zgrade Ul. I. Mažuranića 28 (parking do ulice I. Mažuranića) ostavlja se slobodan za potrebe pacijenata ordinacija u zgradi Doma zdravlja Zadarske županije.

Ostali (djelatnici Doma zdravlja Zadarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Zadrske županije, Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije, Obrtničke škole Gojka Matuline, te liječničkih ordinacija) za vrijeme trajanja građevinskih radova neće biti u mogućnosti parkirati svoja privatna vozila na parkrališnom prostoru predviđenom za pacijente.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA