.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za lipanj 2023.

Broj: 01- 1453 /2023

Zadar, 20.4.2023.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za

lipanj 2023. na adresi  Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5

(u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

Radno vrijeme : subotom od 15 do 20 sati, dnevni odmor je od 17,30 do 18 sati,

                        nedjeljom i blagdanima od 8 do 20 sati, dnevni odmor je od 13 do 14 sati.

3.6.2023. tim opće/obiteljske medicine Vlatko Grković dr.med.

4.6.2023. tim opće/obiteljske medicine Alma Žunić dr.med.

8.6.2023. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

10.6.2023. tim opće/obiteljske medicine Vinko Pešić dr.med.

11.6.2023. tim opće/obiteljske medicine Ivana Bator Pavić dr.med.

17.6.2023. tim opće/obiteljske medicine Slavka Gospić dr.med.

18.6.2023. tim opće/obiteljske medicine Alma Žunić dr.med.

22.6.2023. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

24.6.2023. tim opće/obiteljske medicine Antonija Lerga dr.med.

25.6.2023. tim opće/obiteljske medicine Jelena Buljat Mioković dr.med.

Posebno dežurstvo se obavlja u ordinaciji na adresi

Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5 (u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA