Dom zdravlja Zadarske Županije

Dom zdravlja Zadarske županije je javna zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite koja obuhvaća sljedeće djelatnosti: obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (oralnu kirurgiju i ortodonciju), zubni rendgen, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, medicinu rada, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu u kući bolesnika, palijativnu skrb i sanitetski prijevoz. U svom sastavu ima šest radnih jedinica: Zadar, Biograd n/m, Benkovac, Pag, Obrovac i Gračac. Svojim radom Dom zdravlja osigurava ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na području Zadarske županije. Osim toga posebna pažnja posvećuje se sustavu unapređenja zdravlja i prevencije bolesti.


Obavijesti

Od 5. kolovoza 2016. godine, Dom zdravlja Zadarske županije provodi posebno dežurstvo subotom poslijepodne, nedjeljom i blagdanom na adresi:

- posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine u ambulanti na glavnom ulazu Službe za kirurgiju Opće bolnice Zadar, Zadar, Bože

...

Ambulanta posebnog dežurstva u djelatnosti opće/obiteljske medicine preseljena je u prizemlje Službe za kirurgiju- sjeverni ulaz.

1.6.2019.

Ordinacije opće medicine:
• Nataša Crljenko , dr.med. – Prolaz cara Augusta 1
• Mladen Antišin, dr.med. – Medulićeva 1
• Manuela Tomčić, dr.med. - Molatska 11
• Silvija Šoša, dr.med. – A. Barca 5A
• Anđela Longin,

...

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA